Cookie

Posted on January 13th, 2023

COOKIES

 

What are cookies?

Cookies are small data files that the browser installs on your computer or device. Cookies help the browser to navigate the website and by themselves cannot collect any information stored on your computer or files. When a server uses a browser to read cookies, this may make the website’s services more user-friendly. For privacy reasons, your browser will only allow the website to access cookies that the website has already sent you.

 

Why do we use cookies?

We use cookies to learn more about how you use our content. This helps us improve the user experience of our site visitors. Cookies remember what type of browser you use and what additional browser software you have installed. In addition, they remember your preferences, such as language and geographic area, which are retained as your default settings when you visit the site again. Some of the cookies we use are session cookies and only last until you close your browser, while other cookies are persistent and stay on your computer longer.

 

How are third-party cookies used?

Some of the features on our sites are provided by third parties, such as YouTube for embedded video pages or video links. These videos or links (the same applies to any other content provided by third parties) may contain third party cookies. For information on how third parties use cookies, check the policies on their websites.

 

How can I refuse and delete cookies?

We do not use cookies to collect personally identifiable information about you. However, if you wish, you may reject or block the cookies of Tela Vital d.o.o. or any third-party sites by changing your browser settings. Note that most browsers automatically accept cookies. This means that you have to delete or block cookies yourself if you do not want them to be used.

 

Links to instructions on how you can turn off cookies on your web browser:
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer11.html
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Instructions for deleting or rejecting cookies and additional information on cookies in general are also available at www.allaboutcookies.org. For information on the use of cookies in mobile phone browsers and instructions on how to reject or delete these cookies, see the user guide for your mobile device. You should be aware that you may still be able to visit our websites after refusing to use cookies, but some features may not work properly.

 

What cookies does this website contain?

More about Google Analytics cookies:
Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Company Agena d.o.o. undertakes to protect the confidentiality, accessibility and integrity of personal data of users of the website. The personal data collected from the contact form will be Agena d.o.o. until deletion collected and processed in accordance with the purpose of processing the demand. Agena d.o.o. will adequately physically and logically protect the data.

 

Personal data provided by individuals on the basis of personal consent, the company Agena d.o.o. processed until the individual’s unambiguous revocation of the use permit. You can request the deletion of your personal data via info@agena.si.

The collected data is not transferred to third countries or other organizations. Data access company Agena d.o.o. allows and approves only authorized employees of Agena d.o.o. Company Agena d.o.o. does not use the collected personal data to perform automated decision-making or profiling of individuals.

 

PIŠKOTKI

 

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki jih brskalnik namesti v vaš računalnik oziroma napravo. Piškotki pomagajo brskalniku pri navigaciji po spletnem mestu in sami po sebi ne morejo zbirati nobenih informacij, shranjenih v vašem računalniku ali datotekah. Kadar strežnik uporablja brskalnik za branje piškotkov, so lahko storitve spletnega mesta zaradi tega prijaznejše uporabnikom. Zaradi zaščite zasebnosti bo vaš brskalnik dovolil spletnemu mestu dostop samo do tistih piškotkov, ki vam jih je spletno mesto že poslalo.

 

Zakaj uporabljamo piškotke?

Piškotke uporabljamo, da bi izvedeli več o tem, kako uporabljate našo vsebino. To nam pomaga izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev našega spletnega mesta. Piškotki si zapomnijo, katero vrsto brskalnika uporabljate in katero dodatno programsko opremo za brskalnik ste namestili. Poleg tega si zapomnijo vaše prednostne nastavitve, na primer jezik in geografsko območje, ki se ob ponovnem obisku spletnega mesta ohranijo kot privzete nastavitve. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, so sejni piškotki in trajajo samo, dokler ne zaprete brskalnika, medtem ko so drugi piškotki trajni in ostanejo v računalniku dalj časa.

 

Kako se uporabljajo piškotki tretjih oseb?

Ponudniki nekaterih funkcij na naših spletnih mestih so tretje osebe, na primer YouTube pri straneh z vdelanimi videoposnetki ali povezavami do videoposnetkov. Ti videoposnetki ali povezave (enako velja za katero koli drugo vsebino, ki jo ponujajo tretje osebe) lahko vsebujejo piškotke tretjih oseb. Če želite informacije o tem, kako tretje osebe uporabljajo piškotke, preverite pravilnike na njihovih spletnih mestih.

 

Kako lahko zavrnem in izbrišem piškotke?

Piškotkov ne uporabljamo za zbiranje osebno določljivih podatkov o vas. Vseeno pa lahko, če želite, zavrnete ali blokirate piškotke ponudnika Agena d.o.o. ali spletnih mest katerih koli tretjih oseb, tako da spremenite nastavitve brskalnika. Upoštevajte, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke. To pomeni, da morate sami izbrisati ali blokirati piškotke, če nočete, da se uporabljajo.

 

Povezave do navodil, kako lahko izključite piškotke na vašem spletnem brskalniku:
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer11.html
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Navodila za brisanje ali zavračanje piškotkov ter dodatne informacije o piškotkih na splošno so na voljo tudi na spletnem mestu www.allaboutcookies.org. Informacije o uporabi piškotkov v brskalnikih mobilnih telefonov ter navodila, kako zavrniti ali izbrisati te piškotke, boste našli v priročniku za uporabo mobilne naprave. Vedeti morate, da boste po zavrnitvi uporabe piškotkov še vedno lahko obiskovali naša spletna mesta, vendar nekatere funkcije morda ne bodo pravilno delovale.

 

Katere piškotke vsebuje to spletno mesto?

Več o Google Analytics piškotkih:
Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Agena d.o.o. se zavezuje k varovanju zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca bo podjetje Agena d.o.o. do izbrisa zbiralo in obdelovalo skladno z namenom obdelave povpraševanja. Podjetje Agena d.o.o. bo podatke ustrezno fizično in logično varovalo.

 

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, podjetje Agena d.o.o. obdeluje do posameznikovega podanega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe. Izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate preko info@agena.si.

Zbrani podatki se ne prenašajo v tretje države ali druge organizacije. Dostope do podatkov podjetje Agena d.o.o. omogoča in odobri le pooblaščenim zaposlenim osebam podjetja Agena d.o.o. Podjetje Agena d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne uporablja za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.

 

COOKIES

 

What are cookies?

Cookies are small data files that the browser installs on your computer or device. Cookies help the browser to navigate the website and by themselves cannot collect any information stored on your computer or files. When a server uses a browser to read cookies, this may make the website’s services more user-friendly. For privacy reasons, your browser will only allow the website to access cookies that the website has already sent you.

 

Why do we use cookies?

We use cookies to learn more about how you use our content. This helps us improve the user experience of our site visitors. Cookies remember what type of browser you use and what additional browser software you have installed. In addition, they remember your preferences, such as language and geographic area, which are retained as your default settings when you visit the site again. Some of the cookies we use are session cookies and only last until you close your browser, while other cookies are persistent and stay on your computer longer.

 

How are third-party cookies used?

Some of the features on our sites are provided by third parties, such as YouTube for embedded video pages or video links. These videos or links (the same applies to any other content provided by third parties) may contain third party cookies. For information on how third parties use cookies, check the policies on their websites.

 

How can I refuse and delete cookies?

We do not use cookies to collect personally identifiable information about you. However, if you wish, you may reject or block the cookies of Tela Vital d.o.o. or any third-party sites by changing your browser settings. Note that most browsers automatically accept cookies. This means that you have to delete or block cookies yourself if you do not want them to be used.

 

Links to instructions on how you can turn off cookies on your web browser:
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer11.html
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Instructions for deleting or rejecting cookies and additional information on cookies in general are also available at www.allaboutcookies.org. For information on the use of cookies in mobile phone browsers and instructions on how to reject or delete these cookies, see the user guide for your mobile device. You should be aware that you may still be able to visit our websites after refusing to use cookies, but some features may not work properly.

 

What cookies does this website contain?

More about Google Analytics cookies:
Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Company Agena d.o.o. undertakes to protect the confidentiality, accessibility and integrity of personal data of users of the website. The personal data collected from the contact form will be Agena d.o.o. until deletion collected and processed in accordance with the purpose of processing the demand. Agena d.o.o. will adequately physically and logically protect the data.

 

Personal data provided by individuals on the basis of personal consent, the company Agena d.o.o. processed until the individual’s unambiguous revocation of the use permit. You can request the deletion of your personal data via info@agena.si.

The collected data is not transferred to third countries or other organizations. Data access company Agena d.o.o. allows and approves only authorized employees of Agena d.o.o. Company Agena d.o.o. does not use the collected personal data to perform automated decision-making or profiling of individuals.

 

PIŠKOTKI

 

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki jih brskalnik namesti v vaš računalnik oziroma napravo. Piškotki pomagajo brskalniku pri navigaciji po spletnem mestu in sami po sebi ne morejo zbirati nobenih informacij, shranjenih v vašem računalniku ali datotekah. Kadar strežnik uporablja brskalnik za branje piškotkov, so lahko storitve spletnega mesta zaradi tega prijaznejše uporabnikom. Zaradi zaščite zasebnosti bo vaš brskalnik dovolil spletnemu mestu dostop samo do tistih piškotkov, ki vam jih je spletno mesto že poslalo.

 

Zakaj uporabljamo piškotke?

Piškotke uporabljamo, da bi izvedeli več o tem, kako uporabljate našo vsebino. To nam pomaga izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev našega spletnega mesta. Piškotki si zapomnijo, katero vrsto brskalnika uporabljate in katero dodatno programsko opremo za brskalnik ste namestili. Poleg tega si zapomnijo vaše prednostne nastavitve, na primer jezik in geografsko območje, ki se ob ponovnem obisku spletnega mesta ohranijo kot privzete nastavitve. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, so sejni piškotki in trajajo samo, dokler ne zaprete brskalnika, medtem ko so drugi piškotki trajni in ostanejo v računalniku dalj časa.

 

Kako se uporabljajo piškotki tretjih oseb?

Ponudniki nekaterih funkcij na naših spletnih mestih so tretje osebe, na primer YouTube pri straneh z vdelanimi videoposnetki ali povezavami do videoposnetkov. Ti videoposnetki ali povezave (enako velja za katero koli drugo vsebino, ki jo ponujajo tretje osebe) lahko vsebujejo piškotke tretjih oseb. Če želite informacije o tem, kako tretje osebe uporabljajo piškotke, preverite pravilnike na njihovih spletnih mestih.

 

Kako lahko zavrnem in izbrišem piškotke?

Piškotkov ne uporabljamo za zbiranje osebno določljivih podatkov o vas. Vseeno pa lahko, če želite, zavrnete ali blokirate piškotke ponudnika Agena d.o.o. ali spletnih mest katerih koli tretjih oseb, tako da spremenite nastavitve brskalnika. Upoštevajte, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke. To pomeni, da morate sami izbrisati ali blokirati piškotke, če nočete, da se uporabljajo.

 

Povezave do navodil, kako lahko izključite piškotke na vašem spletnem brskalniku:
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer11.html
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Navodila za brisanje ali zavračanje piškotkov ter dodatne informacije o piškotkih na splošno so na voljo tudi na spletnem mestu www.allaboutcookies.org. Informacije o uporabi piškotkov v brskalnikih mobilnih telefonov ter navodila, kako zavrniti ali izbrisati te piškotke, boste našli v priročniku za uporabo mobilne naprave. Vedeti morate, da boste po zavrnitvi uporabe piškotkov še vedno lahko obiskovali naša spletna mesta, vendar nekatere funkcije morda ne bodo pravilno delovale.

 

Katere piškotke vsebuje to spletno mesto?

Več o Google Analytics piškotkih:
Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Agena d.o.o. se zavezuje k varovanju zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca bo podjetje Agena d.o.o. do izbrisa zbiralo in obdelovalo skladno z namenom obdelave povpraševanja. Podjetje Agena d.o.o. bo podatke ustrezno fizično in logično varovalo.

 

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, podjetje Agena d.o.o. obdeluje do posameznikovega podanega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe. Izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate preko info@agena.si.

Zbrani podatki se ne prenašajo v tretje države ali druge organizacije. Dostope do podatkov podjetje Agena d.o.o. omogoča in odobri le pooblaščenim zaposlenim osebam podjetja Agena d.o.o. Podjetje Agena d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne uporablja za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.